Studibo - samenwerkingsinitiatief van 5 kwaliteitsvolle studie- en ingenieursbureaus

Studibo is een groepering van ingenieurs- en studiebureaus met een breed aanbod, actief in gans Vlaanderen.

Onze 100+ medewerkers adviseren en ontzorgen de bouwheer gedurende het ganse bouwproject. Studibo vormt uw totaaloplossing met een focus op proximiteit, kwaliteit en betrouwbaarheid.

Onze diensten

EPB

Als EPB-verslaggever staan wij de bouwheer en architect bij in het voldoen van hun bouwproject aan deze EPB-eisen of aan strengere eisen op vraag van de bouwheer.

Stabiliteit

Bij Concreet, Stabico en Bertram kunt u terecht voor stabiliteitsstudies voor kleine en grootschalige bouwprojecten. We werken in opdracht van architecten, projectontwikkelaars, aannemers, particulieren, overheden en publieke instellingen.

Technieken

RaCo is als Studiebureau technieken de expert op het gebied van dimensioneren, uitwerken en begeleiden van HVAC, sanitaire installaties, elektriciteit & data en heel wat specifieke toepassingen.

Veiligheidscoördinatie

Als je gaat bouwen of verbouwen en hiervoor een beroep doet op twee of meer aannemers, leveranciers, nutsmaatschappijen,… dan bent u (zowel als particulier en als bedrijf) verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen of te laten aanstellen.

Landmeten

Als landmeter staan we onze opdrachtgevers bij met allerhande opmetingen, uitzetten van constructies, aanvragen van omgevingsvergunningen, plaatsbeschrijvingen en schattingen.

BREEAM

BREEAM is de internationale marktleider op het vlak van certificering van gebouwen wat betreft duurzaamheid. Het is een doorlichting van onder andere energie, milieu, gezondheid, vervuiling,…

Ventilatieverslaggeving

Sinds 1 januari 2016 is het verplicht om bij nieuwbouw en energetisch ingrijpende renovaties naast een EPB-verslaggever ook een ventilatieverslaggever aan te stellen.

Blowerdoors

Een blowerdoortest is een luchtdichtheidsmeting van uw gebouw. De luchtdichtheid van uw gebouw is dan ook minstens even belangrijk dan de isolatie van uw gebouw. Langs verschillende spleten en kieren kan immers lucht ontsnappen waardoor uw energieverbruik onvermijdelijk stijgt.

Milieu & vergunningen

Als u een bedrijf uitbaat of verandert, dan is de kans groot dat u een milieuvergunning moet hebben of zal moeten aanvragen.

Contacteer ons