Ventilatieverslaggeving en blowerdoor

Ventilatieverslaggeving

Bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties is de aanstelling van een ventilatieverslaggever verplicht sinds 2016. Onze deskundigen treden zowel voor de start van de werken als nadat de ventilatie werd geplaatst op als ventilatieverslaggever.

  • Voor de start van de werken: berekening van het ventilatiesysteem en opmaak van ventilatievoorontwerp. Op dit plan staan de ventilatie-unit, alle ventilatiekanalen en de ventilatiemonden aangeduid. Het helpt de aannemer om de ventilatie volgens de regels te plaatsen.
  • Na de werken: uitmeting van de ventilatiedebieten. Het ventilatieprestatieverslag wordt opgeladen in de databank van het kwaliteitskader en maakt deel uit van het EPB-eindverslag.

Blowerdoortest

De luchtdichtheid van een gebouw is vandaag even belangrijk als het isolatieniveau ervan. Wanneer warmte via spleten of kieren kan ontsnappen (of koude kan binnenkomen) haalt de isolatie namelijk niet het verhoopte rendement. Een blowerdoortest brengt precies in kaart waar luchtlekken zich bevinden. Zo kunnen nog voor het gebouw is afgewerkt de nodige maatregelen genomen worden om de luchtdichtheid te optimaliseren.

Tijdens een blowerdoortest wordt een ventilator in een raam of deur geplaatst. Daarna wordt de woning eerst in onderdruk en vervolgens in overdruk gebracht. Het drukverschil tussen binnen en buiten maakt het mogelijk om luchtlekken visueel op te sporen met behulp van rookstiften.

De resultaten van de blowerdoortest kunnen in het EPB-verslag gebruikt worden om de energieprestaties van het gebouw te verbeteren en het E-peil te laten dalen.

Ontdek hoe onze gebundelde expertise zorgt voor maximale ontzorging.