Levenscyclusanalyse

Levenscyclusanalyse

Een levenscyclusanalyse (LCA) berekent de totale milieu-impact van bouwmaterialen. Het is een handige tool om verschillende materialen met elkaar te vergelijken en architecten en bouwheren te helpen bij het kiezen voor de meest duurzame en circulaire oplossing.

Hoe voeren wij levenscyclusanalyses uit?

Een levenscyclusanalyse heeft als doel de milieubelasting van bouwmaterialen te berekenen. Om die in kaart te brengen, wordt gekeken naar alle stappen die een materiaal (of product) doorheen de volledige levenscyclus ondergaat. Dat begint bij de ontginning van grondstoffen, gevolgd door hun verwerking tijdens de productie, het gebruik en tot slot de afbraak en de recyclage.

Voor deze diepgaande analyse gebruiken we speciale software. De resultaten vertalen we in gefundeerde adviezen om milieubewuste keuzes te maken bij het gebruik van bouwmaterialen.

Waarom is een LCA belangrijk bij bouwprojecten?

Door de toenemende aandacht voor duurzame bouwmaterialen wordt een levenscyclusanalyse vandaag meer en meer een must voor al wie toekomstgerichte keuzes wil maken bij bouw- of renovatieprojecten.

Doordat de LCA een duidelijk beeld geeft van de milieu-impact van materialen en van hoe lang ze meegaan in de tijd, kunnen bouwheren, architecten en ontwikkelaars doordachte keuzes maken met oog voor circulariteit, ecologie en een lange levensduur.

Ontdek hoe onze gebundelde expertise zorgt voor maximale ontzorging.