Asbestattest

Een asbestattest is verplicht bij elke verkoop van een woning die gebouwd werd voor 2001.

Binnen de Studibo-groep rekenen we hiervoor op de erkende asbestdeskundigen van Keurdesk. Tijdens een plaatsbezoek maken zij een inventarisatie van de mogelijk asbesthoudende materialen en nemen ze stalen waar nodig. 5 tot 10 werkdagen later bezorgen ze u het asbestattest per mail.

Asbestattest door asbestdeskundige

Dateert uw woning van voor 2001? Dan is het asbestattest een van de verplichte documenten. Dit attest wordt afgeleverd in twee fases:

  • Een gecertificeerde asbestdeskundige bezoekt het gebouw en voert een asbestinventarisatie uit. Tijdens dit plaatsbezoek (van ongeveer 1 uur) wordt een lijst opgesteld van materialen die mogelijk asbest bevatten. Soms worden ook stalen van verdachte materialen genomen en naar het labo gestuurd. Na de inventarisatie voert de asbestdeskundige alle gegevens in.
  • 1 à 2 weken later valt het officiële asbestattest van de OVAM in uw mailbox. Het asbestattest raadplegen kan ook via de Woningpas.

Meer info en prijs berekenen

Ontdek hoe onze gebundelde expertise zorgt voor maximale ontzorging.