Landmeten

Topografische opmetingen over heel Vlaanderen

De landmeters van Feys brengen de bestaande toestand in kaart, leggen de grenzen vast of zorgen voor de exacte posities van constructies op uw bouwproject. Met hun totaalstation (Trimble) en geavanceerde topografische software (Pythagoras) kunnen ze alles opmeten wat u wil en dat verwerken in plannen en 3D-voorstellingen. Denk aan:

  • Juridische opmetingen
  • Opmetingen van bestaande toestand
  • Hoogtemetingen en grondverzetberekeningen
  • Uitzetten van constructies op bouwwerven
  • Opmaken gemotiveerd verslag voor mede-eigendom

Plaatsbeschrijvingen

Een plaatsbeschrijving vergelijkt de toestand voor de werken met deze erna. Het is een handige referentie voor aannemers van bouw- en afbraakwerken om eventuele betwistingen te voorkomen, bijvoorbeeld met de buren of de overheid.

Na de werken wordt een staat van vergelijking opgemaakt zodat eventuele schade als gevolg van de werken bepaald kan worden.

Schattingen

Studibo kan u bijstaan bij twee types schattingen:

  • Algemene schattingen voor particulieren, bedrijven of instellingen die de waarde van hun onroerend goed willen kennen (bijvoorbeeld bij verkopen, verdelingen, scheidingen, inbreng in vennootschap…)
  • Voorafgaande schattingen vormen de basis voor de berekening van de erfenisrechten. De Ontvanger van de Registratie stelt ons aan om de waarde van een of meerdere goederen te bepalen van een overleden persoon.
Ontdek hoe onze gebundelde expertise zorgt voor maximale ontzorging.