Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie bij bouwwerken

Van zodra er bij een bouwproject minstens twee aannemers betrokken zijn, moet u een veiligheidscoördinator aanstellen. Bij Studibo beantwoorden we al uw vragen met betrekking tot deze verplichte veiligheidscoördinatie dankzij een team van gecertificeerde veiligheidscoördinatoren (niveau A en niveau B). Die zijn inzetbaar voor alle types bouwwerken, op alle bouwplaatsen, voor nieuwbouw en renovatie, in de ontwerpfase en tijdens de uitvoering.

Veiligheids- en gezondheidsplan

In de ontwerpfase screent de veiligheidscoördinator het ontwerp en maakt hij het veiligheids- en gezondheidsplan op. Dit V&G-plan beschrijft alle mogelijke risico’s op de bouwwerf en de maatregelen om ongevallen te vermijden. Onder deze preventiemaatregelen vallen onder meer het uitsluiten van risico’s aan de bron, het plaatsen van valbeveiliging, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), maar ook de volledige inrichting van de werf.

Alle aannemers dienen dit plan te ontvangen en door te nemen voor ze op de werf aan de slag gaan.

Veiligheidscontrole op de werf

Tijdens de werken voert de veiligheidscoördinator verschillende werfbezoeken uit. Daarbij controleert hij op de bouwplaats of de aanwezige aannemers het V&G-plan correct toepassen. De bevindingen en eventuele opmerkingen worden in een veiligheidsverslag gegoten dat wordt bezorgd aan alle betrokken partijen.

Opmaak postinterventiedossier

Na de werken maakt de veiligheidscoördinator het postinterventiedossier (PID) op. Dat bestaat uit de plannen, een lijst van de gebruikte materialen en de veiligheidsvoorschriften voor eventuele latere werken (aanpassing, uitbreiding, onderhoud, herstelling…). Het PID moet bewaard worden door de bouwheer en bij de akte gevoegd worden bij een eventuele verkoop.

Ontdek hoe onze gebundelde expertise zorgt voor maximale ontzorging.